bồn nước nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa sơn hà ngang đột phá trong công nghệ sản xuất để tăng tính an toàn và độ bền của sản phẩm. Sản phẩm thích hợp cho tàu bè, vùng nước nhiễm phèn, nước nhiễm mặn...

0945899678