Trung tâm phân phối bồn nước nhựa miền Nam

Trang chủ trung tâm phân phối bồn nước nhựa miền Nam luôn mang đến cho bạn những dịch vụ với những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tư vấn miễn phí 24/7. Hotline: 1900 8650

BỒN NƯỚC NHỰA

BỒN NƯỚC INOX

bồn nước inox Sơn Hà 500l đứng

1,800,000 đ 2,100,000 đ -14%

bồn nước inox Sơn Hà 500l ngang

1,950,000 đ 2,250,000 đ -13%

bồn nước inox Sơn Hà 700l đứng

2,050,000 đ 2,560,000 đ -20%

bồn nước inox Sơn Hà 700l ngang

2,330,000 đ 2,750,000 đ -15%

bồn nước inox Sơn Hà 1000l ngang

3,100,000 đ 3,700,000 đ -16%

bồn nước inox Sơn Hà 1500l ngang

4,650,000 đ 5,500,000 đ -15%

bồn nước inox Sơn Hà 2000l ngang

5,700,000 đ 6,900,000 đ -17%

bồn nước inox Sơn Hà 2500l ngang

6,800,000 đ 8,300,000 đ -18%

bồn nước inox Sơn Hà 3000l đứng

8,350,000 đ 10,150,000 đ -18%

bồn nước inox Sơn Hà 3000l ngang

8,750,000 đ 10,550,000 đ -17%

bồn nước inox Sơn Hà 3500l đứng

9,450,000 đ 11,550,000 đ -18%

bồn nước inox Sơn Hà 4000l ngang

11,100,000 đ 13,500,000 đ -18%

bồn nước inox Sơn Hà 3500l ngang

9,850,000 đ 11,950,000 đ -18%

bồn nước inox Sơn Hà 4000l đứng

10,400,000 đ 12,800,000 đ -19%

bồn nước inox Sơn Hà 5000l ngang

13,150,000 đ 16,150,000 đ -19%

bồn nước inox Sơn Hà 5000l đứng

12,150,000 đ 15,150,000 đ -20%

bồn nước inox Sơn Hà 6000l ngang

15,300,000 đ 18,900,000 đ -19%