Bồn nước inox Hwata

Bồn nước inox Hwata là sản phẩm đảm bảo đúng độ dày, đúng thể tích, bảo hành đúng cam kết.

Bồn nước inox Hwata 500l đứng

1,750,000 đ 2,547,000 đ -31%

Bồn nước inox Hwata 500l ngang

1,900,000 đ 2,780,000 đ -32%

Bồn nước inox Hwata 700l đứng

2,000,000 đ 3,020,000 đ -34%

Bồn nước inox Hwata 700l ngang

2,300,000 đ 3,324,000 đ -31%

Bồn nước inox Hwata 1000l đứng

2,650,000 đ 3,868,000 đ -31%

Bồn nước inox Hwata 1000l ngang

2,800,000 đ 4,091,000 đ -32%

Bồn nước inox Hwata 1500l đứng

3,850,000 đ 5,567,000 đ -31%

Bồn nước inox Hwata 1500l ngang

4,100,000 đ 6,043,000 đ -32%

Bồn nước inox Hwata 2000l đứng

5,100,000 đ 7,333,000 đ -30%

Bồn nước inox Hwata 2000l ngang

5,300,000 đ 7,835,000 đ -32%

Bồn nước inox Hwata 2500l đứng

6,500,000 đ 9,313,000 đ -30%

Bồn nước inox Hwata 2500l ngang

6,700,000 đ 9,812,000 đ -32%
0945899678